Transaksjoner

 

Denne listen viser en liste med alle transaksjoner i valgte periode, siste transaksjon du har registrert, vises først i listen

 

Valget på toppen  inntekter utgifter Alle  viser en liste over de aktuelle transaksjonene

 

Først vises Bilagsnrkontonavnet og under transaksjonsdatoen

 

Med liten skrivft vises evt Fakturanr under Bilagsnr

 

Blå skrift viser Kunde/Leverandør, mørk skrift viser konto transaksjonen

 

Alle  viser alle transaksjoner hvis du feks har ført feil inntekt eller utgift og vil rette dette.

 

Kontoer som er røde er ikke betalt men faktura er sendt eller mottatt.

 

Ved å velge   +  oppe i høyre hjørne kan du legge til en ny transaksjon, det er vanligvis ikke nødvendig å gjøre det fra dette skjermbilde men fra Venstre skjermbildets   +   tegn da får du de nødvendige kontoene automatisk ved feks, faktura.

 

BilagsNr  er en automatisk transaksjon som gjøres ved feks Årsoppgjør eller Oppgjørskonto MVA, Firma.( Venstre skjermbilde Mer… )

 

Bilagsnr 0 kan slettes og gjøres på nytt ved å velge Årsoppgjør eller Oppgjørskont MVA, Firma.

 

Selv om du ikke sletter Bilagsnr 0 Ved Årsoppgjør elller Oppgjørskont MVA Firma vil disse justere seg som de skal. Men du vil får en ekstra transaksjon.

 

 

Slett

 

En Transaksjon slettes ved å føre 2 finger til venstre over pekeplaten eller 1 finger på magic mus til venstre. Og klikk slett

 

Sletting gjøres vanligvis ved feil føring eller når du prøver ut systemet.

 

Låsing

 

En låsing av en transaksjon kan gjøres ved å klikke på  hengelåsen  nederst i høyre hjørne og klikk på transaksjon(du trenger bare å  klikke  på en oppføring i hvert grått / ikke grått felt) klikk så hengelås ikonet igjen.

 

Du kan nå ikke slette eller endre transaksjonen uten å låse den opp igjen ved å følge samme prosedyre og fjerne markeringen foran transaksjonen, men hold Command  og  klikk (v 3.4, klikk i v.3.5)

 

Søk

 

I søkefeltet kan du søke på: leverandør/kunde, bilagsnr fakturanr eller beløp.

 

Ved Klikk i listen vises detaljene for transaksjonen.

 

Periode

 

år  ,  dato fra  og  dato til  kan velges nederst på   til venstre  i  høyre skjermbilde.

 

Sortering

 

Du kan velge  sortering  ved siden av periode nede til venstre i  høyre skjermbilde.

 

Standard sortering er siste redigerte transaksjon/bilag øverst.

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2021 Datalet as