Saldobalanse

 

Denne Rapporten er en oppstilling av kontoene med Debet og Kredit etter Kontoklasseer

 

Total for debet og kredit skal være lik. Dersom den ikke er det kan det være at du ikke har gjort Årsavslutningen for forrige År.

 

Dette gjøres fra  hovedskjerme n nederst i venstre hjørne  Mer… Årsavslutning  velg  år

 

Denne rapporten er en indikasjon på om regnskapet er riktig, men den tar ikke hensyn til om du har ført på feil kontoer.

 

Samme prinsipp på AltInn der skal balansen for de aktuelle kontoer stemme, men denne er i kroner så det

 

Kan forekomme avrundingsfeil på Altinn så avrund tallene riktig.

 

Copyright © 2021 Datalet as