Resultat Regnskap

Denne Rapporten er en oppstilling av inntekter og utgifter i valgte periode, denne kan føres direkte i AlltInn.no i riktig skjema. Husk å føre kontoNr foran Teksten du setter inn. I Altinn.no Husk Å Bruke Fortegn som i Rapporten eks.  -

 

Altinn Skema vil variere etter hvilken Firma type du har, sjekk med altinn

 

eks. skjema  RR-0002-U Resultatregnskapbalanse og noter for AS

 

 

Inntekter

Kontonr og Kontotekst Vises, og Total for kontoen

 

 

Utgifter

Kontonr og Kontotekst Vises, og Total for kontoen

 

 

Fortjeneste

Dette er differansen mellom inntekter og utgifter

 

 

 

 

Copyright © 2021 Datalet as