Rapporter

 

Rapportene gir en status rapport for aktuell periode

 

Perioden angies nederst på linjen ved å velge  År  og evt  Måned

 

Eller en   Start  og  Slutt  Dato

 

Rapporten kan ikke gå over flere år, bare ett om gangen. Men Dataene fra forregående år tas med i beregningen, så  IKKE Slett  gamle data.

 

 

De viktigste rapportene er:

 

Resultat Regnskap  er en oppstilling av inntekter og utgifter i valgte periode, denne kan føres direkte i AlltInn.no i riktig skjema. Husk å føre kontoNr foran Teksten du setter inn. I Altinn.no. Husk Å Bruke Fortegn som i Rapporten eks.  -

 

 

Balanse Regnskap   er en Oppstilling av Eiendeler, og Egenkapital og Gjeld. Totalsummen Skal ver lik for disse to Kotoklassene, disse tallene kan føres i Alltinn.no riktig skjema for ditt firma, husk å føre kontoNr foran Teksten du setter inn i Altinn.no. Husk Å Bruke Fortegn som i Rapporten eks.  -

 

 

Saldobalanse  Totalsummen for Debet og Kredit skal være lik, dersom den ikke er det kan det være at du ikke har Gjort Årsavslutning for forrige År. Dette gjøres fra  Venstre Skjermbilde nederst i venstre hjørne  Mer… Årsavslutning

 

 

Copyright © 2021 Datalet as