Personer Enheter

 

Applikasjonen kan føre regnskap for flere personer/firmaer samtidig

 

Dette er en liste over alle regnskapene du fører, her velger du hvilket regnskap du skal se på

Valgte regnskap vises på  toppen  i  venstre vindu,  og  i skjermbilde, ved ny  Transaksjon

 

For å legge til nytt Firma eller person velger du   + oppe i høyre hjørne i høyre skjermbilde

 

 

Person/Enhet

 

Skjema  Person/Enhet

 

trykk på kamera bilde for å velge bilde eller logo for person/Firma

 

Navn , navn på person eller firma

 

Adresse  for person eller firma

 

Type  Dette er kontoplanen for person eller Firma,  Kontoplanen kan ikke endres senere

 

 

Fødselsdato  dette er  personens fødselsdato  eller  Firmaets Stiftelses dato

 

 

Så fyller du detaljene nedenfor

 

Organisasjonsnr  Firma. Legg til MVA dersom firmaet er MVA pliktig

 

Bankkontonr , denne kommer med på fakturaer

 

Internettside , denne kommer med på fakturaer

 

Epost

 

Telefonrnr

 

Fax

 

Notat  for eget bruk

 

Klikk arkiver

 

Copyright © 2021 Datalet as