Penga

 

For mac iPhone og iPad

(Samme funksjonalitet)

 

(Norsk og engelsk)

kun NORSKE kontonavn som standard)

 

App for å føre regnskap for:

 

  • Enkelt personer
  • Verger,  Hjelpeverger
  • Bilregnskap
  • Fellesbil Regnskap
  • Lite Firma(Basic)

 

Penga er en enkel regnskaps app.

 

Løser et regnskapsbehov.

 

Før regnskapet når og hvor det passer deg, uansett hvor du er.

 

-Man kan føre regnskap for mange personer/enheter i samme app.

 

-Støtter fakturering.

 

-Støtter reskontro,

  -Utestående/Fordringer hos kunder.

  -Gjeld til leverandører.

 

-For iPhone og iPad.

 

-Flere kontoplaner tilgjengelig.

 

Kontoplaner støttet

-Person

-Ungdomsband

-Bilregnskap, Fellesbilregnskap

-Lag/Forening

-Tom

-Firma (basic)

 

Man kan legge til så mange kontoer man ønsker, tar utgangspunkt i Norsk Standard Kontoplan.

 

Du kan bygge din egen kontoplan.

Legg til kontoer fra NSKP eller,

Kopierer enkelt eksisterende kontoer for å utvide og tilpasse ditt behov.

 

-Rapporter i PDF format, deles på vanlig måte eller skrives direkte ut på AirPrint kompatible skrivere.

 

-Lagring av rapporter i Filer

-kan også Lagre rapporter i DropBox men må da DropBox være innstallert.

Penga i bruk på IPad, vises best i landskapmodus ,

Penga i bruk på IPhone X, Firma  Kontoplan