Ny Transaksjon/Bilag

 

For å legge til en transaksjon klikker du  +  oppe i høyre hjørne i  venstre skjermbilde

 

Du vil nå få endel valg om hvilken transaksjon du skal utføre de inndeles i inntekter og utgifter

Dersom du skal betale senere velger du  faktura utgift , eller kunden skal betale senere velger du  faktura inntekt.

 

  1. Overføring  er mellom egne kontoer eks Bankinnskudd og Kontanter
  2. Justering  er for spesielle tilfeller som øreavrundingsproblematikk, og Avskrivninger, eller føring mellom kontoer utenom inntekt eller utgift.
  3. Inntekt  Kunden betaler med en gang
  4. Utgift  Du betaler med en gang
  5. Faktura Inntekt , du sender faktura til kunden, oppretter en faktura
  6. Faktura Utgift  kunden har sendt faktura til deg, oppretter et fakturabilag

 

Samme skjermbilde vises for alle valgene i listen men de har forskjellige standardinnstillinger etter hva du velger.

 

Eks. valget  Faktura Inntekt ( klikk  +  oppe til høyre  Venstre skjermbilde  velg  Faktura Inntekt )

 

 

Inntekt  er markert på den øverste linjen

( ikke  endre denne for en gjeldende transaksjon, dersom du gjør det

Må du ikke klikke arkiver men gå tilbake da lagres ikke endringene du gjorde)

 

Debet konto betalt til er satt til   kundefordringer

 

For å legge til ordrelinjer/kvitteringslinjer klikk ikonet  Firkant med penn  oppe i høyre hjørne

 

Faktura/Kvitterings Linje

 

Skjema  Faktura/Kvitterings Linje  viser data for en kvitteringslinje

 

Skriv  tekst  Eks. Skifte Vinduer

 

Antall   Eks. 15

 

Enhet  Eks. Timer

 

Enhets pris   Eks. 650

 

Velg om Enhets prisen er inkludert MVA,   (ps lett å glemme)

 

 

Føres på konto,  Velg en av de  Blå kontoene  de er Inntektskontoer, hvis du vil ha en egen konto for feks.  Timearbeid

Klikk ikonet  i med ring rundt til høyre i skjermbildet, for  eks. Salgsinntekt handelsvarer avgiftspliktig høy sats  , klikk  kopier konto

 

Og skriv  eks. Timearbeid  klikk  Arkiver , og velg  Timearbeid  i  listen

 

Skatt/Mva %, kun firma  ,her velger du feks  25%  skattesatser finner du her  Altinn Skattesatser

 

Skatte Konto  Settes automatisk men kan velges i spesielle tilfeller

 

Trykk  arkiver  oppe til høyre i skjermbilde.

 

 

Trykk  og gjenta hele prosessen for neste linje, osv

 

Når du er ferdig velger pil tilbake   <

 

Transaksjonsdetaljer

 

Beløp  dette settes automatisk dersom har fyllt ut ordrelinjer/kvitteringslinjer som vist over

Kan og settes manuellt dersom du ikke har ordre/kvittering linjer

 

Bilag  viser bilagsnr, opprettes automatisk, kan og skrives manuellt se  Bilag

 

Klikk på datoen og velg  dato,  dette er fakturadato vanligvis gjeldende dato ,

 

Korriger eventuelt  forfallsdato,  forfallsdato er normalt 30 dager frem i tid, se  Innstillinger  for å endre standard verdi.

 

Kunde , Velg, eller opprett ny kunde: klikk  +  oppe i høyre hjørne skriv   Kundenavn og adresse

 

Notat  her skriver du evntuelt ekstra tekst du vil ha med på fakturaen eks. Purring, eller informerende tekst

 

klikk   Arkiver.

 

En Faktura vises nå, den kan du skrive ut, lagre eller sende på epost ved å klikke ikonet  firkant med pil ut oppe i høyre hjørne

 

 

Rapport

 

Nede i høyre hjørne kan du velge  rapport  og se på på fakturaen dersom det er data for denne

 

 

Copyright © 2021 Datalet as