Leverandører, Gjeld

 

Denne listen viser en liste over alle Leverandører for firmaet/enheten i perioden, dersom det står et tall til høyre skylder du leverandørend dette beløpet.

 

Dersom linjen er rød er det en faktura som ikke er betalt av deg, ved klikk på linjen får du spørsmål om du vil legge inn en betaling, eller bare se på tansaksjonen.

 

Ved klikk på  Debet/kredit  nede i venstre hjørne ser du hvor store bevegelser det har vært på kontoen til Leverandøren.

 

Copyright © 2021 Datalet as