Kunder, Fordringer

Denne listen viser en liste over alle kunder for firmaet/enheten i perioden, dersom det står et tall til høyre skylder kunden deg dette beløpet.

 

Ved klikk på  Debet/kredit nede i venstre hjørne ser du hvor store bevegelser det har vært på kontoen til kunden.

 

Ved klikk på en kunde får du opp en liste med transaksjoner for kunden

Dersom linjen er rød er det en faktura som ikke er betalt av kunden, ved klikk på linjen får du spørsmål om du vil legge inn en betaling, eller bare se på transaksjonen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2021 Datalet as