Kontoer, Saldoer

 

Dette er en liste over Kontoene for valgte person/Firma

 

Saldoen i øyeblikket eller valgte periode vises til høyre

 

Ved klikk på  kontonr  nede i høyre hjørne vises kontonr for kontoene.

 

Klikk på kontoen for å vise informasjon om kontoen eller for å sette åpningssaldo.

 

 

Kontofarger

 

Eiendeler er grønne

 

Gjeld og egenkapital brune

 

Inntektskontoer er blå

 

Utgiftskontoer og øvrige kontoer ,er røde.

 

 

 

Ved klikk på   oppe i høyre hjørne kan du legge til ny konto.

 

Konto

 

Skjema konto viser informasjon for kontoen.

 

 

Kontoene har en logisk oppbygning

 

Kontoklasse         første siffer

Kontogruppe        de 2 første siffer

Kontokode            de 3 første siffer

Kontonr                de 4 første siffer

 

For å legge til kontokode trykker du + og skriver inn kode 1243567 og trykker + igjen.

 

Hvis du vil ha en konto i samme kontogruppe klikker du   kopier konto  nederst i bilde og skriver kontonavn og klkker  Arkiver  oppe i høyre hjørne.

Eks. Valg av kontoen  Biler  klikk  kopier konto  og skriv: feks  Toyota reg. xyz … i  navn  og trykk  arkiver , kontonr opprettes automatisk hvis du ikke velger et.

 

 

Åpningssaldo

 

Åpningssaldo (Beløpet du starter regnskapskontoen med, ved oppstart) klikk det oransje feltet, åpningssaldo.

Ved opprettelse av regnskapet setter du åpningssaldo for enkelte kontoer.

 

 

Eks. Bankinnskudd og Biler kontoene, Aksjekapital justeres automatisk mot disse så denne trengs ikke føres.

 

Åpningssaldo , ved klikk på denne, vises en transaksjon som er en justering (som markert oppe i høyre hjørne)

 

Eks. Åpningssaldo ved stiftelse på konto  Bankinnskudd  (Som regel brukskontoen) skriv inn  Beløp  eks. 30 000

 

I kunde leverandør feltet  velger du ditt eget firma/person, kredit kontoen velges automatisk som Aksjekapital.

 

Klikk det blå  datofeltet  for transaksjoenen, og velg eks. datoen for insetting av aksjekapital på bankinnskudd kontoen.

 

 

Klikk  Arkiver

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2021 Datalet as