Konto oversikt

 

Denne rapporten er en oppstilling over kontoene du har lagt til regnskapet med kontonr og Kontonavn

 

Etter Kontoklasse og kontogruppe. Kontoene du har lagt ved opprettelse av ny  Personer, enheter.  De er valgt ut etter de som er mest vanlig eks.  Firmaplan .

 

Ps konto  1760 Påløpte  renter bør legges til da den ikke er lagt til i versjon 3.3 eller tidligere, i versjon 3.4 er den lagt til for Firmaplan.

 

Du kan legge til flere kontoer fra hovedskjema  Kontoer, Saldoer  og trykke  +

 

Copyright © 2021 Datalet as