Journal Rapport

 

Dette er en rapport over alle transaksjonene for valgte periode, her ser du debet og kredit , konto og motkonto for hver transaksjon

 

En transaksjon er en føring av  inntektutgift, overføring  eller  justering  som vist fra  hovedskjema Transaksjoner

 

Skjemaet viser transaksjoner for kontoene, ikke leverandører og kunder.

 

Copyright © 2021 Datalet as