Hovedbok

 

Denne rapporten viser en oversikt over føringene på hver konto i valgte periode.

 

Over linjen

kontonr og kontonavn

 

 

 

Under linjen

Dato, bilagsnr, type transaksjon, betaling eller faktura, kunde/leverandør, debet, kredit og saldo(innestående på konto)

 

 

 

 

Copyright © 2021 Datalet as