Forfalt Leverandørgjeld

 

Dette er en oppstilling av Utgifts Fakturaer som ikke er betalt innen fristen.

 

Standard innstilling på forfall er 30 dager etter at faktura er skrevet ut, dvs ordredator/kjøpsdato for deg.

 

Denne kan endres i innstillinger, fra   Hovedskjema  velg konet  i med en ring rund  og velg  innstillinger  oppe i høyre hjørne

 

Og skriv inn antal dager i  Faktura dager Forfall.

 

Standard innstilling på forfall er 30 dager etter at faktura er skrevet ut, dvs ordredator/kjøpsdato for deg.

 

Denne kan endres i innstillinger, fra   Hovedskjema  velg konet  i med en ring rund  og velg  innstillinger  oppe i høyre hjørne

 

Og skriv inn antal dager i  Faktura dager Forfall.  Antall dager er det samme for inntekter og utgifter eller Salg og kjøp om du vil

 

Copyright © 2021 Datalet as