Bilagsnr

 

Bilag  Viser bilagsnr, dette er et løpenr som opprettes automatisk ved klikk på ikonet i med en ring rundt da hopper du automatisk til bilagsprogrammet  Bilag Cloud  HVIS det er innstallert (kan installeres fra AppStore) du kan da legge inn nytt bilag, eller Bilag med det nr vises, alle bilag med det nr vises så hvis du har flere enheter i  Bilag Cloud  Appen må du velge Enhet som ditt Firma.

 

Bilag er løst koplet med  nr .

 

 

Bilagsnr kan og skrives inn manuellt dersom ett bilag viser flere transaksjoner feks i en Kontoutskrift,

 

Bilagsnr  skal  være fortløpende løpenr uten hull, i så pass på å ikke slette gamle transaksjoner, eller sette høye bilagsnr

 

Bilagsnr opprettes ved å finne høyeste bilagsnr og legge til 1, dette gjøres automatisk.

 

 

Copyright © 2021 Datalet as