Balanse Regnskap

Denne Rapporten   er en Oppstilling av Eiendeler, og Egenkapital og Gjeld. Totalsummen Skal være lik for disse to Kotoklassene, disse tallene kan føres i Alltinn.no riktig skjema for ditt firma, husk å føre kontoNr foran Teksten du setter inn i Altinn.no. Husk Å Bruke Fortegn som i Rapporten eks.  -  Altinn Skema vil variere etter hvilken Firma type du har, sjekk med altinn

 

eks. skjema  RR-0002-U Resultatregnskapbalanse og noter  for AS

 

 

Eiendeler  Dette er en oppstilling av Eiendelene i Aktuelle enhet eks. Firma. Gruppert på Konto gruppe.

 

Egenkapital og Gjeld  Dette er en oppstilling av egenkapital og gjeld i aktuelle enhet eks. Firma. Gruppert på Konto gruppe.

 

Opptjent EgenKapital  Dette er Fortjenesten fra Resultatregnskapet og legges til Total For Egenkapital og Gjeld.

 

 

Skyldige Offentlige avgifter, er Merverdiavgiftskontoene, eller Oppgjørskontoen for disse kontoene.  -  Foran har du tilgode.

 

Total Egenkapital og gjeld

Denne summen skal være lik summen for eiendeler, se rapport saldobalanse dersom den ikke er det.

 

Kontonr  1760 Påløpte Renter  Denne kontoen er ikke med som standard ved valg av Kontoplan  Firma   i versjon 3.3 men kan legge til manuelt fra Venstre Skjermbilde  Kontoer, Saldoer  velg  + , i versjon 3.4 er den med , denne vil være   -  ved Innkomne positive renter fordi den føres mot konto  Bankinnskudd.

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2021 Datalet as