Årsavslutning

 

Årsavslutning gjøres etter årets slutt fra  venstre skjermbilde  nederst  Mer…Årsavslutning

 

Velg  År

 

En ny transaksjon med bilagsnr  0  vil nå opprettes i  Transaksjoner  listen og den vises i   høyre skjermbilde

 

Det er den eneste transaksjonen som opprettes, denne kan slettes og hele prosessen kan gjentas dersom du har gjort feil som du vil rette på. Selv om du gjentar prosessen uten å slette vil du få korrekt resultat, men flere Årsavslutnings Transaksjoner.

 

Alle data i regnskapet brukes, også foregående års data brukes ved beregning av årsavslutning. Så  Ikke Slett  gamle data

Da vil du få feil i regnskapet på et senere år.

 

Ved Årsoppgjør vil Resultat regnskapet vise en fortjeneste på   0   med en ekstra post  Årsresultat  der Fortjenesten er summert under utgifter da den overføres til neste år.

 

Så det kan være lurt å skrive ut  Resultat Regnskap  Rapporten først

 (Husk å velge  År  nederst så du får med hele året dersom du tester i inneværende år)

 

Copyright © 2021 Datalet as